1. نقشه مکان برگزاری کنگره
نقشه مکان برگزاری کنگره
2. بازدید از موزه جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
3. ثبت نام جهت شرکت در مسابقه
ثبت نام جهت شرکت در مسابقه
4. تاییده ی ثبت نام و مقالات دریافت شده
5. ثبت نام در کارگاه های آموزشی (نهایی)
6. لیست مقالاتی که طبق فرمت نهایی دریافت شده اند
7. قابل توجه دانشجویان شرکت کننده با مقاله
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده با مقاله
8. اطلاعیه نحوه پرداخت هزینه های کنگره
9. اطلاعیه اسکان شرکت کنندگان
10. فراخوان مسابقه
فراخوان مسابقه
11. آخرین فرصت ارسال مقالات
آخرین فرصت ارسال مقالات
12. حضور فرادرس در نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
13. تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات سطح ب
14. نحوه پرداخت هزینه های کنگره
15. اتمام مهلت ارسال مقالات سطح الف
16. تمدید مهلت ارسال مقالات
17. پذیرش مقالات انگلیسی
18. بارگذاری صحیح فایل های ارسالی
19. تمدید زمان پذیرش مقالات سطح الف
20. اطلاعیه مهم در مورد ثبت نام مقالات
21. اصلاحیه خبر "پذیرش مقاله به زبان انگلیسی" مورخ 93/7/26
22. اطلاعیه ثبت نام مقالات
23. هزینه های شرکت در کنگره
24. برگزاری برنامه های جانبی و کارگاه های آموزشی
25. تغییرات صورت گرفته در تاریخ های مهم کنگره نهم
26. پذیرش مقاله به زبان انگلیسی
27. نامه دبیر نهمین کنگره مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون به مدیران گروههای مهندسی ماشینهای کشاورزی، مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون
28. ارسال مقاله به صورت کامل برای داوری