اصلاحیه خبر "پذیرش مقاله به زبان انگلیسی" مورخ 93/7/26
1393-08-19

بر اساس آخرین تصمیمات شورای سیاستگذاری، مقالات نوشته شده به زبان انگلیسی نیز می توانند در سطح الف (مقالات برتر) ثبت نام شوند. آخرین مهلت ثبت نام این مقالات 1393/11/1 می باشد. برای دریافت  اطلاعات تکمیلی  اطلاعیه ثبت نام مقالات مطالعه شود.