نقشه مکان برگزاری کنگره
1394-01-31

به نام خدا

لطفا جهت دریافت نقشه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و سالن برگزاری کنگره اینجا کلیک نمایید.

دبیر خانه نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون