تمدید زمان پذیرش مقالات سطح الف
1393-10-30

با توجه به درخواست های مکرر مبنی بر تمدید زمان پذیرش مقالات سطح الف کنگره و با تصمیم شورای سیاست گذاری، آخرین مهلت  ارسال 30 بهمن ماه 1393 تعیین گردید. خاطر نشان میگردد این تاریخ به هیچ عنوان قابل تغییر نبوده لذا خواهشمندیم از ارسال درخواست برای تمدید این زمان خودداری فرمایید.