پذیرش مقالات انگلیسی
1393-11-10

به نام خدا

 

با توجه به درخواست های مطرح شده در زمینه پذیرش مقالات انگلیسی و با توجه به آخرین تصمیمات شورای سیاست گذاری نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران به اطلاع کلیه پژوهشگران می‌رساند امکان ارسال این مقالات برای دبیرخانه کنگره وجود داشته اما با توجه به لغو اعتبار مجله Journal of Agricultural Machinery Technology  به عنوان حامی علمی کنگره نهم امکان چاپ مقالات برتر از میان مقالات نوشته شده به زبان انگلیسی وجود نخواهد داشت و این مقالات یا به صورت ارائه شفاهی و یا ارائه پوستری پذیرفته خواهند شد. ارائه شفاهی و پوستر این مقالات نیز به زبان انگلیسی خواهند بود. دبیرخانه کنگره بار دیگر مراتب عذرخواهی خود را مبنی بر تغییرات مکرر در این زمینه اعلام می دارد و امیدوار است با فراهم آوردن امکان پذیرش این مقالات موجبات رضایت شما فرهیختگان را فراهم آورده باشد.

 

دبیرخانه نهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران