اطلاعیه اسکان شرکت کنندگان
1394-01-16

به نام خدا

احتراما به استحضار میرسانیم جهت اسکان شرکت کنندگان در زمان برگزاری کنگره هتل و مهمانسرای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آماده پذیرایی از عزیزان می باشد

1. هتل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (ظرفیت محدود): ثبت نام برای تمامی شرکت کنندگان آزاد بوده و هزینه اقامت به ازاء هر شب صدهزار تومان می باشد. این هزینه شامل صبحانه و شام نیز می باشد.

2. مهمانسرای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (ظرفیت محدود): ثبت نام برای تمامی شرکت کنندگان آزاد بوده و هزینه اقامت به ازاء هر شب چهل و پنج هزار تومان می باشد. این هزینه شامل صبحانه و شام نیز می باشد.

خواهشمندیم جهت رزرو فرم پیوست را تکمیل نموده و به همراه اسکن فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید. خاطرنشان می گردد آخرین مهلت ارسال فرم تکمیل شده و اسکن فیش واریزی 25 فروردین ماه بوده و به درخواست های ارسالی پس از آن تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس پست الکترونیک جهت ارسال درخواست: eskan.9ncame@gmail.com

جهت دریافت فرم ثبت نام کلیک نمایید