آخرین فرصت ارسال مقالات
1393-12-21

به نام خدا

به استحضار کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم می رسانیم به علت درخواست های مکرر آخرین مهلت ارسال مقالات تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 21 اسفند ماه تمدید گردید. به استحضار می رساند این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

با سپاس از همکاری شما با نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران