پذیرش مقاله به زبان انگلیسی
1393-07-26

بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون، مقالات نوشته شده به زبان انگلیسی برای داوری مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. قابل ذکر است این مقالات در صورت پذیرش نهایی به صورت شفاهی، به زبان انگلیسی ارائه خواهند شد. همچنین این مقالات به عنوان مقالات برتر انتخاب نخواهند شد لذا امکان چاپ آنها در مجلات حامی کنگره وجود نخواهد داشت.