تاییده ی ثبت نام و مقالات دریافت شده
1394-01-28

به نام خدا

از کلیه شرکت کنندگان خواهشمندیم جهت اطمینان از صحت ثبت نام انجام شده و تایید ثبت نام فایل اکسل پیوست را دانلود و مشاهده نمایند. در صورت هرگونه مشکل خواهشمندیم حداکثر تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 28 فروردین ماه با تلفن همراه دبیرخانه تماس گرفته و ابهامات بوجود آمده را رفع نمایند. در غیر اینصورت کنگره هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد پذیرفت.

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید