# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1673-9NCAME ارزیابی شاخص تراز فن‌آوری مکانیزاسیون در کشاورزی با استفاده از تکنیک گروه کانون و اثر آن بر روی تولیدات کشاورزی بابک نوع‌دوست، حسین باخدا، علی حاجی احمد مقاله پذیرفته شده است
2 1683-9NCAME امکان‌سنجی استفاده از حسگر خازنی در تشخیص لهیدگی میوه انار راضیه احمدی، کاظم جعفری نعیمی، مجتبی برخورداری یزدی، سپیده روحی مقاله پذیرفته شده است
3 1679-9NCAME بررسی اثر تعداد عبور چرخ بر نیروی کششی و تراکم خاک عارف مردانی کرانی، پرویز تومرایی، آرش محبی، فرناز زهی سعادت مقاله پذیرفته شده است
4 1669-9NCAME بررسی اثر سه نوع صفحه جاذب در عملکرد جمع‌کننده هوای صفحه تخت حامد کرمی، علی نجات لرستانی، اسماعیل میرزایی قلعه مقاله پذیرفته شده است
5 1677-9NCAME بررسی میزان و علل ضایعات نان در شهرستان بوکان ابوبکر باستانی، کامران خیرعلی پور مقاله پذیرفته شده است
6 1680-9NCAME بررسی و ارزیابی خواص فیزیکی شلتوک، گندم و گلرنگ ناصر فاضلی مقاله پذیرفته شده است
7 1676-9NCAME (R1) به کارگیری روش EVM در بهینه سازی پروژه های صنایع کشاورزی (مطالعه موردی: تولید گندم آبی در استان تهران بر مبنای هزینه های کل کشور) علیرضا مشتری دوست، علی حاجی احمد، سیده فاطمه میرباذل مقاله پذیرفته شده است
8 1685-9NCAME (R1) تحلیل تنش مالبند متحرک تراکتور به روش المان محدود (FEM) احمد جهانبخشی مقاله پذیرفته شده است
9 1681-9NCAME تعیین برخی خواص فیزیکی سه رقم پیاز ایرانی محمد نصیری فولاد، منصور راسخ، امیرحسین افکاری، یوسف عباسپورگیلانده مقاله پذیرفته شده است
10 1670-9NCAME تعیین برخی خواص فیزیکی و ثقلی شلتوک ناصر فاضلی مقاله پذیرفته شده است
11 1667-9NCAME حل سینماتیک وارون روبات‌ دو بازویی با استفاده از شبکه عصبی موجکی محمدامین نعمت‌اللهی، مهدی نعمت اللهی، زهرا علی نسب مقاله پذیرفته شده است
12 1672-9NCAME طراحی راکتور جریان مداوم برای تولید نیمه مکانیزه ورمی کمپوست مرضیه یوسفی، حنیف رضا معتمد شریعتی، مرتضی یوسفی مقاله پذیرفته شده است
13 1684-9NCAME (R1) طراحی و ساخت دینامومتر جریان ادی برای آزمون توان و گشتاور در موتورها عارف مردانی کرانی، اردلان غلامعلی زاده، آرش محبی مقاله پذیرفته شده است