برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 آشنایی با ارزیابی چرخه حیات (LCA) و نرم افزار SimaPro
1394-02-03 08:00-11:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس بنیامین خوشنویسان
2 پردازش تصاویر ابر طیفی / چند طیفی در نرم افزارهای ENVI / MATLAB
1394-02-02 14:30-18:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 600,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 800,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 800,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 600,000 ریال
ثبت نام حقوقی 800,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 800,000 ریال
دکتر کاوه ملازاده
3 آنالیز تنش، مودال، گذرا و خستگی در نرم‌افزار سالیدورکس
1394-02-02 14:30-17:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
4 اصول و مبانی ترسیم نوموگرام های مهندسی و کاربرد آن در طراحی ماشین های کشاورزی
1394-02-02 11:00-13:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 200,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 400,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 400,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 200,000 ریال
ثبت نام حقوقی 400,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 400,000 ریال
دکتر جواد خزایی
5 روش آماری سطح پاسخ در طراحی آزمایش ‌ها، بهینه سازی متغیرها و معرفی نرم‌افزار دیزاین اکسپرت
1394-02-02 10:30-13:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
6 حسگر و ترانسمیترها در تحقیقات کشاورزی
1394-02-02 14:00-18:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 700,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 900,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 900,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 700,000 ریال
ثبت نام حقوقی 900,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 900,000 ریال
مهندس محمد دالوند
7 مانیتورینگ صنعتی با رویکرد نرم افزار لب ویو
1394-02-02 10:00-13:00
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 600,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 800,000 ریال
شرکت کنندگان آزاد با مقاله 800,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 600,000 ریال
ثبت نام حقوقی 800,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 800,000 ریال
مهندس محمد دالوند
8 استفاده از سیمولینک متلب در شبیه‌ سازی پروژه‌ ها
1394-02-02 17:00-19:30
دانشجویان شرکت کننده با مقاله 300,000 ریال
اساتید و اعضای هیئت علمی با مقاله 500,000 ریال
دانشجویان بدون مقاله 300,000 ریال
ثبت نام حقوقی 500,000 ریال
اعضای هیئت علمی و شرکت کنندگان آزاد بدون مقاله 500,000 ریال
مهندس حمید عبدالملکی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.