لطفا پیش از آغاز ثبت نام اطلاعیه ثبت نام مقالات و اطلاعیه هزینه های شرکت در کنگره را به دقت مطالعه نمایید. به علاوه متن فایل ارسالی طبق  راهنمای نگارش مقالات فارسی  و راهنمای نگارش مقلات انگلیسی تهیه شده و در سامانه بارگذاری شود. جهت بارگذاری صحیح فایل های ارسالی خواهشمندیم راهنمای بارگذاری فایل ها حتما مطالعه شود.

فایل pdf راهنمای نگارش مقالات

فایل pdf راهنمای نگارش مقالات انگلیسی

فایل Pdf راهنمای بارگذاری فایل ها